شرکت تابش نما

خدمات

علاوه بر تامین ابزارها و تجهیزات در عرصه آزمون های غیر مخرب و حفاظت در برابر اشعه، شرکت تابش نما اقدام به ارائه خدمات فنی در این عرصه ها نیز می نماید. از جمله خدمات این شرکت می توان به کنترل کیفیت دستگاههای پرتوتشخیصی، حفاظ سازی مراکز کار با پرتو، آموزش فنون مرتبط با آزمون های غیر مخرب و دیگر خدمات مشاوره ای اشاره نمود.
در راستای ارائه خدمات کنترل کیفی دستگاههای پرتوتشخیصی، شرکت تابش نما از بدو تاسیس در سال 1385 موفق به اخذ پروانه اشتغال کنترل کیفی گردید و تاکنون صدها مرکز تصویربرداری پزشکی از خدمات کنترل کیفی این شرکت بهره برده اند.در زمینه حفاظ سازی این شرکت ارائه دهنده خدمات سربکوبی اتاق های کار با پرتو و ساخت درب سربی جهت مراکز پرتوپزشکی می باشد.