شرکت تابش نما

محصولات پزشکی

در راستای توسعه فرهنگ ایمنی پرتوی در سطح کشور، شرکت تابش نما اقدام به عرضه انواع تجهیزات حفاظت در برابر اشعه در حوزه های رادیولوژی، آنژیوگرافی، پزشکی هسته ای و رادیوتراپی می نماید. تهیه تجهیزات مرتبط با ایمنی پرتوی بیماران، کارکنان و مردم از قبیل ابزارهای کنترل کیفی دستگاههای پرتوتشخیصی و پرتودرمانی، انواع ابزار سنجش و دزیمتری پرتوها و پوشش های حفاظتی مورد استفاده در فنون پرتوپزشکی را از ما بخواهید.
به منظور بهینه سازی پرتوگیری بیماران در رویه های پرتوپزشکی، شرکت تابش نما در زمینه کنترل کیفی دستگاههای پرتوتشخیصی، پزشکی هسته ای و پرتودرمانی وارد عمل شده و اقدام به عرضه تجهیزات مختلفی از قبیل انواع آشکارسازها، فانتوم های کیفیت تصویر و فانتوم های سنجش دز بیماران می نماید.
همچنین این شرکت در جهت کنترل و پایش پرتوگیری کارکنان و مردم، نسبت به تهیه و توزیع انواع تجهیزات حفاظت در برابر اشعه و پوشش های حفاظتی نظیر روپوش، عینک، تیروئید بند، دستکش سربی، سطل سربی ، حفاظ سرنگ و ویال و گلاوباکس اقدام می نماید. ارائه سنجشگر های پرتوی متنوع نظیر انواع دزیمترهای فردی و محیطی در برندها و کاربردهای مختلف از دیگر افتخارات این شرکت می باشد.